Správa základních prostředků

Proces, který je zodpovědný za sledování a vykazování hodnoty a vlastnictví dlouhodobého majetku v průběhu jeho životního cyklu. Řízení dlouhodobých aktiv spravuje rejstřík aktiv a je obvykle prováděno celkovým obchodem, a nikoli IT organizací. Řízení dlouhodobých aktiv se někdy říká správa finančních aktiv a není podrobně popsáno v rámci základních publikací ITIL.


Fixed asset management

The process responsible for tracking and reporting the value and ownership of fixed assets throughout their lifecycle. Fixed asset management maintains the asset register and is usually carried out by the overall business, rather than by the IT organization. Fixed asset management is sometimes called financial asset management and is not described in detail within the core ITIL publications.

Použito v metodice