Správa zařízení

Funkce zodpovědná za správu fyzického prostředí, kde je IT infrastruktura umístěna. Řízení zařízení zahrnuje všechny aspekty řízení fyzického prostředí - například napájení a chlazení, řízení přístupu k budovám a monitorování životního prostředí.


Facilities management

The function responsible for managing the physical environment where the IT infrastructure is located. Facilities management includes all aspects of managing the physical environment – for example, power and cooling, building access management, and environmental monitoring.

Použito v metodice