Správa změn

Proces zodpovědný za kontrolu životního cyklu všech změn, umožňující přínosné změny s minimálním narušením IT služeb.


Change management

The process responsible for controlling the lifecycle of all changes, enabling beneficial changes to be made with minimum disruption to IT services.

Použito v metodice