Správce služeb

Obecný termín pro každého manažera v rámci poskytovatele služeb. Nejčastěji se používá k odkazu na manažera obchodních vztahů, procesního manažera nebo vedoucího pracovníka odpovědného za služby IT celkově.


Service manager

A generic term for any manager within the service provider. Most commonly used to refer to a business relationship manager, a process manager or a senior manager with responsibility for IT services overall.

Použito v metodice