Standard

Povinný požadavek. Příklady zahrnují ISO / IEC 20000 (mezinárodní normu), standard pro vnitřní bezpečnost pro konfiguraci systému Unix nebo vládní normu pro zachování finančních záznamů. Termín je také používán odkazovat se na kodex praxe nebo specifikace zveřejněné normalizační organizací, jako je ISO nebo BSI.


Standard

A mandatory requirement. Examples include ISO/IEC 20000 (an international standard), an internal security standard for Unix configuration, or a government standard for how financial records should be maintained. The term is also used to refer to a code of practice or specification published by a standards organization such as ISO or BSI.

Použito v metodice