Standardní změna

Předem schválená změna, která je poměrně nízká, je poměrně běžné a řídí se procedurami nebo pracovními pokyny - například obnovením hesla nebo poskytnutím standardního vybavení novému zaměstnance. Žádosti o změnu se nevyžadují k provedení standardní změny a jsou zaznamenávány a sledovány pomocí jiného mechanismu, například požadavku na službu.

Použito v metodice