Stanovení ceny

Ceník je aktivita pro stanovení toho, kolik zákazníků bude účtováno.


Pricing

Pricing is the activity for establishing how much customers will be charged.

Použito v metodice