Stavové účetnictví

Činnost odpovědná za záznam a oznamování životního cyklu každé položky konfigurace.


Status accounting

The activity responsible for recording and reporting the lifecycle of each configuration item.

Použito v metodice