Stavové účetnictví

Činnost odpovědná za záznam a oznamování životního cyklu každé položky konfigurace.

Použito v metodice