Strategické aktivum

Jakékoli aktivum, které poskytuje základ pro základní kompetence, výrazný výkon nebo udržitelnou konkurenční výhodu nebo které umožňuje obchodní jednotce podílet se na obchodních příležitostech. Součástí strategie služby je určit, jak lze IT považovat spíše za strategické aktivum než za interní administrativní funkci.


Strategic asset

Any asset that provides the basis for core competence, distinctive performance or sustainable competitive advantage, or which allows a business unit to participate in business opportunities. Part of service strategy is to identify how IT can be viewed as a strategic asset rather than an internal administrative function.

Použito v metodice