Strategické řízení IT služeb

Proces, který je zodpovědný za definování a udržování perspektivy, postavení, plánů a vzorů organizace, pokud jde o její služby a řízení těchto služeb. Po definování strategie je strategické řízení IT služeb rovněž zodpovědné za zajištění toho, že dosáhne zamýšlených podnikových výsledků.


Strategy management for IT services

The process responsible for defining and maintaining an organization’s perspective, position, plans and patterns with regard to its services and the management of those services. Once the strategy has been defined, strategy management for IT services is also responsible for ensuring that it achieves its intended business outcomes.

Použito v metodice