Středně rychlá obnova

Možnost obnovení, která je také známá jako teplý pohotovostní režim. Zprostředkované využití obvykle používá sdílené přenosné nebo pevné zařízení, které má počítačové systémy a síťové komponenty. Musí být nakonfigurován hardwarový a softwarový software a data budou muset být obnoveny v rámci plánu kontinuity služeb IT. Typické časy obnovy pro přechodné využití jsou jeden až tři dny.


Intermediate recovery

A recovery option that is also known as warm standby. Intermediate recovery usually uses a shared portable or fixed facility that has computer systems and network components. The hardware and software will need to be configured, and data will need to be restored, as part of the IT service continuity plan. Typical recovery times for intermediate recovery are one to three days.

Použito v metodice