Stupeň zralosti

Jmenovitá úroveň v modelu zralosti, jako je modelová integrace modelu Carnegie Mellon Capability Maturity.


Maturity level

A named level in a maturity model, such as the Carnegie Mellon Capability Maturity Model Integration.

Použito v metodice