Super uživatel

Uživatel, který pomáhá dalším uživatelům a pomáhá při komunikaci s obslužným pracovištěm nebo jinými částmi poskytovatele IT služeb. Super uživatelé jsou často experti v podnikových procesech podporovaných IT službami a poskytují podporu pro drobné incidenty a školení.


Super user

A user who helps other users, and assists in communication with the service desk or other parts of the IT service provider. Super users are often experts in the business processes supported by an IT service and will provide support for minor incidents and training.

Použito v metodice