SWOT analýza

Technika, která přezkoumává a analyzuje vnitřní síly a slabiny organizace a vnější příležitosti a hrozby, kterým čelí. SWOT znamená silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby.


SWOT analysis

A technique that reviews and analyses the internal strengths and weaknesses of an organization and the external opportunities and threats that it faces. SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities and threats.

Použito v metodice