Systém

Systém je sbírka prvků nebo součástí, které jsou organizovány pro společný účel. Slovo někdy popisuje samotnou organizaci nebo plán (a má podobný význam jako metoda, jako v "Mám svůj vlastní malý systém") a někdy popisuje části systému (jako v "počítačovém systému").


System

A system is a collection of elements or components that are organized for a common purpose. The word sometimes describes the organization or plan itself (and is similar in meaning to method, as in "I have my own little system") and sometimes describes the parts in the system (as in "computer system").

Použito v metodice