Systém řízení

Rámec politiky, procesů, funkcí, norem, pokynů a nástrojů, které zajišťují organizaci nebo součást organizace, může dosáhnout svých cílů. Tento termín je také používán s menším rozsahem pro podporu určitého procesu nebo aktivity - například systém řízení událostí nebo systém řízení rizik.

Použito v metodice