Systém řízení

Rámec politiky, procesů, funkcí, norem, pokynů a nástrojů, které zajišťují organizaci nebo součást organizace, může dosáhnout svých cílů. Tento termín je také používán s menším rozsahem pro podporu určitého procesu nebo aktivity - například systém řízení událostí nebo systém řízení rizik.


Management system

The framework of policy, processes, functions, standards, guidelines and tools that ensures an organization or part of an organization can achieve its objectives. This term is also used with a smaller scope to support a specific process or activity – for example, an event management system or risk management system.

Použito v metodice