Taktický

Uprostřed tří úrovní plánování a dodávání (strategické, taktické, provozní). Taktické aktivity zahrnují střednědobé plány potřebné k dosažení konkrétních cílů, obvykle po dobu týdnů až měsíců.


Tactical

The middle of three levels of planning and delivery (strategic, tactical, operational). Tactical activities include the medium-term plans required to achieve specific objectives, typically over a period of weeks to months.

Použito v metodice