Technická podpora

Uživatelsky přívětivá pomoc pro osoby s technickými problémy s elektronickými zařízeními. Tým technické podpory se skládá z osob, které jsou obeznámeny s přístupem zařízení.

S těmito znalostmi jsou schopni řešit většinu problémů, které uživatel zažívá. Informace o tom, jak dosáhnout technické podpory, jsou většinou opatřeny balenými materiály, které jsou součástí zařízení. Technická podpora může být poskytována telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo pomocí rozhraní pro živé rozhovory.


Technical support

User-friendly assistance for individuals having technical problems with electronic devices. The technical support team is composed of individuals that are familiar with the ins and outs of a device.

With this knowledge, they are able to troubleshoot most problems that a user experiences. Information on how to reach technical support is usually provided with the packaged materials included with a device. Technical support may be provided over the phone, through email, or with a live-chat interface.

Použito v metodice