Technický management

Funkce zodpovědná za poskytování technických dovedností na podporu IT služeb a řízení IT infrastruktury. Technický management definuje role podpůrných skupin, stejně jako potřebné nástroje, postupy.


Technical management

The function responsible for providing technical skills in support of IT services and management of the IT infrastructure. Technical management defines the roles of support groups, as well as the tools, processes and procedures required.

Použito v metodice