Teplý pohotovostní režim

Zprostředkování obnovy. Intermediate Recovery: Alternativně nazývaná "Warm Stand-by / Start", tato volba kontinuity IT služeb zpravidla zajišťuje obnovu služeb v nouzové situaci během 24 až 72 hodin.


Warm standby

Intermediate Recovery. Intermediate Recovery: Alternatively known as 'Warm Stand-by/Start', this IT Service Continuity option typically provides for the recovery of services in a contingency situation within twenty-four (24) to seventy-two (72) hours.

Použito v metodice