Třetí strana

Osoba, organizace nebo jiný subjekt, který není součástí vlastní organizace poskytovatele služeb a není zákazníkem - například dodavatel softwaru nebo společnost zabývající se údržbou hardwaru. Požadavky na třetí strany jsou typicky uvedeny ve smlouvách, na nichž jsou založeny dohody o úrovni služeb.


Third party

A person, organization or other entity that is not part of the service provider’s own organization and is not a customer – for example, a software supplier or a hardware maintenance company. Requirements for third parties are typically specified in contracts that underpin service level agreements.

Použito v metodice