Typ konfigurační položky

Kategorie, která slouží ke klasifikaci položek konfigurace. Typ CI určuje požadované atributy a vztahy pro konfigurační záznam. Společné typy CI zahrnují hardware, dokument, uživatele atd.


CI type

A category that is used to classify configuration items. The CI type identifies the required attributes and relationships for a configuration record. Common CI types include hardware, document, user etc.

Použito v metodice