Typ nákladů

Nejvyšší úroveň kategorie, do které jsou přiřazovány náklady v oblasti rozpočtování a účetnictví - například hardwaru, softwaru, lidí, ubytování, externích a transferů.


Cost type

The highest level of category to which costs are assigned in budgeting and accounting – for example, hardware, software, people, accommodation, external and transfer.

Použito v metodice