UC

Underpinning contract

Smlouva mezi poskytovatelem služeb IT a třetí stranou. Třetí osoba poskytuje zboží nebo služby, které podporují poskytování služby IT zákazníkovi. Zakládající smlouva definuje cíle a odpovědnosti, které jsou nutné pro splnění dohodnutých cílů úrovně služeb v jedné nebo více dohodách o úrovni služeb.


UC

Underpinning contract

A contract between an IT service provider and a third party. The third party provides goods or services that support delivery of an IT service to a customer. The underpinning contract defines targets and responsibilities that are required to meet agreed service level targets in one or more service level agreements.

Použito v metodice