UC

Underpinning contract

Smlouva mezi poskytovatelem služeb IT a třetí stranou. Třetí osoba poskytuje zboží nebo služby, které podporují poskytování služby IT zákazníkovi. Zakládající smlouva definuje cíle a odpovědnosti, které jsou nutné pro splnění dohodnutých cílů úrovně služeb v jedné nebo více dohodách o úrovni služeb.

Použito v metodice