Účetovací období

Časové období (obvykle jeden rok), pro které jsou prováděny rozpočty, poplatky, odpisy a další finanční výpočty.


Accounting period

A period of time (usually one year) for which budgets, charges, depreciation and other financial calculations are made.

Použito v metodice