Účinnost

Opatření, zda byly dosaženy cíle procesu, služby nebo činnosti. Efektivní proces nebo činnost je taková, která dosahuje svých dohodnutých cílů.


Effectiveness

A measure of whether the objectives of a process, service or activity have been achieved. An effective process or activity is one that achieves its agreed objectives.

Použito v metodice