Událost

Změna stavu, která má význam pro správu služby IT nebo jiné položky konfigurace. Termín se také používá k označení výstrahy nebo oznámení vytvořeného jakoukoli službou IT, konfigurační položkou nebo nástrojem pro monitorování. Události obvykle vyžadují, aby operační personál IT podnikl kroky a často vedl k zaznamenávání nehod.


Event

A change of state that has significance for the management of an IT service or other configuration item. The term is also used to mean an alert or notification created by any IT service, configuration item or monitoring tool. Events typically require IT operations personnel to take actions, and often lead to incidents being logged.

Použito v metodice