Udržitelnost

Míra, jak rychle a efektivně může být IT služba nebo jiná konfigurační položka obnovena na normální práci po selhání. Udržitelnost se často měří a vykazuje jako MTRS. Udržitelnost se používá také v souvislosti s vývojem softwaru nebo IT služeb, což znamená schopnost snadno měnit nebo opravit.


Maintainability

A measure of how quickly and effectively an IT service or other configuration item can be restored to normal working after a failure. Maintainability is often measured and reported as MTRS. Maintainability is also used in the context of software or IT service development to mean ability to be changed or repaired easily.

Použito v metodice