Udržitelnost

Míra, jak rychle a efektivně může být IT služba nebo jiná konfigurační položka obnovena na normální práci po selhání. Udržitelnost se často měří a vykazuje jako MTRS. Udržitelnost se používá také v souvislosti s vývojem softwaru nebo IT služeb, což znamená schopnost snadno měnit nebo opravit.

Použito v metodice