UP

Uživatelský profil

Vzorec uživatelské poptávky po IT službách. Každý uživatelský profil obsahuje jeden nebo více vzorků obchodní činnosti.


UP

User profile

A pattern of user demand for IT services. Each user profile includes one or more patterns of business activity.

Použito v metodice