Úspory z kapacit

Snížení nákladů, které je přiděleno službě IT pomocí existujícího aktiva pro další účel. Například poskytování nové IT služby z existující IT infrastruktury.


Economies of scope

The reduction in cost that is allocated to an IT service by using an existing asset for an additional purpose. For example, delivering a new IT service from an existing IT infrastructure.

Použito v metodice