Utilita

Funkce nabízená produktem nebo službou pro splnění určité potřeby. Utility lze shrnout jako "to, co služba dělá" a může být použito k určení, zda služba je schopna splnit požadované výsledky nebo je "účelná". Obchodní hodnota IT služby je vytvořena kombinací utility a záruky.

Použito v metodice