Uvedení do původního stavu

Aktivita, která obnoví službu nebo jinou položku konfigurace na předchozí základní hodnotu. Back-out se používá jako forma nápravy, pokud změna nebo uvolnění není úspěšné.


Back-out

An activity that restores a service or other configuration item to a previous baseline. Back-out is used as a form of remediation when a change or release is not successful.

Použito v metodice