Uživatel

Osoba, která využívá službu IT každodenně. Uživatelé se odlišují od zákazníků, protože někteří zákazníci přímo nepoužívají službu IT.


User

A person who uses the IT service on a day- to-day basis. Users are distinct from customers, as some customers do not use the IT service directly.

Použito v metodice