V provozu

Označuje službu IT nebo jinou konfigurační položku, která se používá k poskytování služeb zákazníkovi.


Live

Refers to an IT service or other configuration item that is being used to deliver service to a customer.

Použito v metodice