Validace

Aktivita, která zajišťuje novou nebo změněnou IT službu, proces, plán nebo jiný produkt, odpovídá potřebám firmy. Validace zajišťuje splnění obchodních požadavků, přestože se od původního návrhu mohla změnit.


Validation

An activity that ensures a new or changed IT service, process, plan or other deliverable meets the needs of the business. Validation ensures that business requirements are met even though these may have changed since the original design.

Použito v metodice