Varianta obnovy

Strategie pro reakci na přerušení služby. Obvykle používané strategie jsou ruční řešení, reciproční uspořádání, postupné zotavení, meziprodukt, rychlé zotavení a okamžité zotavení. Možnosti obnovy mohou využívat vyhrazená zařízení nebo zařízení třetích stran sdílená několika podniky.


Recovery option

A strategy for responding to an interruption to service. Commonly used strategies are manual workaround, reciprocal arrangement, gradual recovery, intermediate recovery, fast recovery, and immediate recovery. Recovery options may make use of dedicated facilities or third-party facilities shared by multiple businesses.

Použito v metodice