Vlastník procesu

Osoba, která je zodpovědná za to, že proces je vhodný pro daný účel. Odpovědnost vlastníka procesu zahrnuje sponzorství, design, řízení změn a neustálé zlepšování procesu a jeho metrik. Tuto roli může přiřadit stejná osoba, která vykonává roli správce procesů, ale obě role mohou být ve větších organizacích odděleny.

Použito v metodice