Vlastník procesu

Osoba, která je zodpovědná za to, že proces je vhodný pro daný účel. Odpovědnost vlastníka procesu zahrnuje sponzorství, design, řízení změn a neustálé zlepšování procesu a jeho metrik. Tuto roli může přiřadit stejná osoba, která vykonává roli správce procesů, ale obě role mohou být ve větších organizacích odděleny.


Process owner

The person who is held accountable for ensuring that a process is fit for purpose. The process owner’s responsibilities include sponsorship, design, change management and continual improvement of the process and its metrics. This role can be assigned to the same person who carries out the process manager role, but the two roles may be separate in larger organizations.

Použito v metodice