Vlastník služby

Role zodpovědná za řízení jedné nebo více služeb po celou dobu životního cyklu. Majitelé servisních služeb pomáhají při tvorbě strategie služeb a odpovídají za obsah portfolia služeb.


Service owner

A role responsible for managing one or more services throughout their entire lifecycle. Service owners are instrumental in the development of service strategy and are responsible for the content of the service portfolio.

Použito v metodice