VOI

Value on investment

Měření očekávaného přínosu investice. Hodnota investic považuje jak finanční, tak i nehmotný zisk.


VOI

Value on investment

A measurement of the expected benefit of an investment. Value on investment considers both financial and intangible benefits.

Použito v metodice