Výchozí stav konfigurace

Výchozí stav konfigurace, která byla formálně schválena a řízena procesem řízení změn. Výchozí konfigurace se používá jako základ pro budoucí sestavení, vydání a změny.


Configuration baseline

The baseline of a configuration that has been formally agreed and is managed through the change management process. A configuration baseline is used as a basis for future builds, releases and changes.

Použito v metodice