Výkon

Měřítko výstupu dosaženého systémem, jednotlivcem, týmem, procesem nebo službou IT.


Performance

A measure of what is achieved or delivered by a system, person, team, process or IT service.

Použito v metodice