Vysoká dostupnost

Přístup nebo návrh, který minimalizuje nebo skrývá účinky selhání položky konfigurace od uživatelů IT služby. Řešení s vysokou dostupností jsou navržena tak, aby dosáhla dohodnuté úrovně dostupnosti a využívala techniky, jako je odolnost proti chybám, pružnost a rychlé zotavení, aby se snížil počet a dopad incidentů.


High availability

An approach or design that minimizes or hides the effects of configuration item failure from the users of an IT service. High availability solutions are designed to achieve an agreed level of availability and make use of techniques such as fault tolerance, resilience and fast recovery to reduce the number and impact of incidents.

Použito v metodice