Výstup

Výsledek provádění činnosti, následování procesu nebo poskytnutí služby v oblasti IT atd. Termín se používá k odkazování na zamýšlené výsledky i na skutečné výsledky. 


Outcome

The result of carrying out an activity, following a process, or delivering an IT service etc. The term is used to refer to intended results as well as to actual results.

Použito v metodice