Vývoj

Proces zodpovědný za vytvoření nebo úpravu IT služby nebo aplikace připravené pro následné vydání a nasazení. Vývoj je také používán k označení role nebo funkce, která provádí rozvojovou práci. Tento proces není podrobně popsán v rámci základních publikací ITIL.


Development

The process responsible for creating or modifying an IT service or application ready for subsequent release and deployment. Development is also used to mean the role or function that carries out development work. This process is not described in detail within the core ITIL publications.

Použito v metodice