Vyvolání

Zahájení kroků definovaných v plánu - například zahájení plánu nepřetržité služby v oblasti IT pro jednu nebo více služeb IT.


Invocation

Initiation of the steps defined in a plan – for example, initiating the IT service continuity plan for one or more IT services.

Použito v metodice