WIP

Probíhající proces

Stav, který znamená, že aktivity začaly, ale dosud nebyly dokončeny. Obvykle se používá jako stav incidentů, problémů, změn apod.


WIP

Work in progress

A status that means activities have started but are not yet complete. It is commonly used as a status for incidents, problems, changes etc.

Použito v metodice