Zakázka

Formální žádost o provedení definované činnosti. Pracovní zakázky jsou často využívány řízením změn a řízením uvolňování a zaváděním, aby byly předány požadavky na technické řízení a funkce správy aplikací.


Work order

A formal request to carry out a defined activity. Work orders are often used by change management and by release and deployment management to pass requests to technical management and application management functions. 

Použito v metodice