Zákazník

Někdo, kdo si koupí zboží nebo služby. Zákazník poskytovatele IT služeb je osoba nebo skupina, která definuje a souhlasí s cílovými úrovněmi služby. Termín je také někdy používán neformálně jako uživatel - například "Je to organizace zaměřená na zákazníka".


Customer

Someone who buys goods or services. The customer of an IT service provider is the person or group who defines and agrees the service level targets. The term is also sometimes used informally to mean user – for example, ‘This is a customer-focused organization.’

Použito v metodice