Základní prostředky

Hmotný podnikatelský majetek, který má dlouhodobou užitečnou životnost (například budova, pozemek, server nebo softwarová licence).


Fixed asset

A tangible business asset that has a long-term useful life (for example, a building, a piece of land, a server or a software licence).

Použito v metodice