Záruka

Zajištění, že produkt nebo služba splní dohodnuté požadavky. Může se jednat o formální dohodu, jako je dohoda o úrovni služeb nebo smlouva, nebo to může být marketingová zpráva nebo image značky. Záruka se týká schopnosti služby být k dispozici v případě potřeby, poskytnout požadovanou kapacitu a poskytnout požadovanou spolehlivost z hlediska kontinuity a bezpečnosti.

Záruka lze shrnout jako "způsob, jakým je služba doručena" a lze ji použít k určení, zda je služba "vhodná k použití". Obchodní hodnota IT služby je vytvořena kombinací utility a záruky.

Použito v metodice